Nguyên lý kế thừa và một số bài toán dãy bị chặn

Abstract. In this paper, we propose an inheritance principle for combinatorial algorithm design.

Based on the principle we extend the bounded sequence problem presented in [4] to some special

bounded sequence problems and solve them by shorter algorithms. Then we apply these algorithms

to solve some well-known combinatorial problems, such as subset problem, multi-subset problem,

k-element subset problem and partition problem.

 

pdf 13 trang phuongnguyen 08/11/2021 12560
Bạn đang xem tài liệu "Nguyên lý kế thừa và một số bài toán dãy bị chặn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfnguyen_ly_ke_thua_va_mot_so_bai_toan_day_bi_chan.pdf