Bài giảng Quan hệ Công chúng - Giới thiệu môn học - Đinh Tiên Minh

MỤC LỤC

1 Điều kiện và mục tiêu môn học

2 Thời lượng môn học

3 Phương pháp dạy và học

4 Đánh giá kết quả học tập

5 Kế hoạch giảng dạy

6 Tài liệu tham khảo

7 Trao đổi với giảng viên

pdf 6 trang phuongnguyen 4940
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quan hệ Công chúng - Giới thiệu môn học - Đinh Tiên Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Quan hệ Công chúng - Giới thiệu môn học - Đinh Tiên Minh

Bài giảng Quan hệ Công chúng - Giới thiệu môn học - Đinh Tiên Minh
1/2/2017
1
Giới thiệu môn học
Quan hệ Công chúng
www.dinhtienminh.net
T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM
MỤC LỤC
2
Điều kiện và mục tiêu môn học1
Thời lượng môn học2
Phương pháp dạy và học3
Đánh giá kết quả học tập4
Kế hoạch giảng dạy5
Tài liệu tham khảo6
Trao đổi với giảng viên7
3
1. ĐIỀU KIỆN VÀ MỤC TIÊU MÔN HỌC
Điều kiện: Để học tốt môn này sinh viên cần
trang bị trước những kiến thức về cơ sở lý
thuyết ngành, đặc biệt các môn Marketing.
Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên hiểu rõ
nội dung môn học này là gì? Vì sao ngày nay
các doanh nghiệp cần phải biết và ứng dụng
hoạt động PR. Các hoạt động chính của PR là
gì? Đánh giá hiệu quả hoạt động PR?
1/2/2017
2
4
2. THỜI LƯỢNG MÔN HỌC
3 đơn vị học trình (12 buổi)
Số buổi học lý thuyết: 9
Số buổi thực hành: 3
5
Dạy học kết hợp với thảo luận tình huống.
Lớp dàn dựng chương trình theo đề tài.
Tích cực phát biểu ý kiến trong khi học.
Tham khảo thêm tài liệu và đọc các bài do
giảng viên yêu cầu.
3. PHƯƠNG PHÁP DẠY và HỌC
6
Các chủ đề gợi ý:
1. Giới thiệu sản phẩm mới
2. Tổ chức sự kiện
3. Tổ chức họp báo
4. Giải quyết khủng hoảng
5. Thực hiện chương trình tài trợ
6. Từ thiện (Hoạt động xã hội)
3. PHƯƠNG PHÁP DẠY và HỌC (tt)
1/2/2017
3
8
4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Bài tập, thảo luận, kiểm tra trong quá
trình học (40%) 
Bài tập lớp: 20%
Thuyết trình: 20%
9
4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Bài thi hết môn (60%)
Trắc nghiệm và tự luận
Thời gian làm bài 60 phút.
Không tham khảo tài liệu.
14
5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Buổi Nội dung Sô ́ tiết
1. Giới thiệu môn học
Bài 1: Tổng quan nghề PR và yêu cầu đối với nghề PR
4
2. Bài 1: Tổng quan nghề PR và yêu cầu đối với nghề PR 4
3. Bài 2: Kỹ năng và phương pháp truyền thông hiệu quả
Sinh viên giải quyết tình huống
4
4. Bài 2: Kỹ năng và phương pháp truyền thông hiệu quả
Sinh viên thực hành kỹ năng.
4
5. Bài 3: Cách viết TCBC
Sinh viên tập viết Thông cáo Báo chí.
4
1/2/2017
4
15
5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (tt)
Buổi Nội dung Sô ́ tiết
6. Bài 4: Hoạt động tài trợ của doanh nghiệp
SV thảo luận tình huống tại lớp
4
7. Bài 4: Hoạt động tài trợ của doanh nghiệp (tt)
SV thảo luận tình huống tại lớp
4
8. Bài 5: Tổ chức sự kiện
SV thảo luận tình huống tại lớp
4
9. Bài 6: Khủng hoảng và phương pháp giải quyết / 
dự báo khủng hoảng trong kinh doanh
Sinh viên thảo luận tình huống.
4
10. Bài 7: Đánh giá hiệu quả các hoạt động PR
Sinh viên thảo luận tình huống.
4
16
5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (tt)
Buổi Nội dung Sô ́ tiết
11. Sinh viên thực hiện báo cáo đề tài. (2 nhóm). 5
12. Sinh viên thực hiện báo cáo đề tài. (2 nhóm). 5
17
 Quan hệ công chúng – Biến công chúng thành “FAN”
của doanh nghiệp, NXB Trẻ – Business Edge, 2006.
 Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi, NXB Trẻ – Al Ries
& Laura Ries, 2005.
 Phá vỡ bí ẩn PR, NXB Trẻ – Ngô Thị Phương Anh và
Ngô Anh Thi, 2003.
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tiếng Việt)
1/2/2017
5
18
 Việt Hoa, Đường vào nghề PR, NXB Trẻ - Công ty Cổ
phần Tinh Văn, 2007.
 Philip HENSLOWE, Những bí quyết căn bản để thành
công trong PR, NXB Trẻ, 2007.
 PR Hiệu Quả, NXB Tổng hợp TPHCM – First News
Trí Việt Publishing Co., Ltd., 2005.
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tiếng Việt)
19
 Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman and
Elizabeth L. Toth, Public Relations – The Profession
and The Practice, McGraw Hill, 3rd edition, 2009.
 Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault and Warren K. Agee,
Public Relations – Strategies and Tactics, Addison –
Wesley Educational Publishers Inc., 5th edition, 1998.
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tiếng Anh)
20
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Websites)
www.dinhtienminh.net
1/2/2017
6
21
7. Trao đổi với giảng viên
Cách 1
22
7. Trao đổi với giảng viên (tt)
CÁCH THỨC TRUYỀN THỐNG 
VÀ TỐT NHẤT DÀNH CHO 
SINH VIÊN LÀ 
HỎI TẠI LỚP
www.dinhtienminh.net

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_he_cong_chung_gioi_thieu_mon_hoc_dinh_tien_mi.pdf